1. Domů
 2. Služby
 3. Trafostanice

TRAFOSTANICE

Trafostanice je zařízení, které hraje klíčovou roli v distribuci elektrické energie. Jejím hlavním úkolem je transformovat elektrické napětí z jedné úrovně na jinou. Tím umožňuje efektivní přenos elektrické energie z výrobních zdrojů (například elektráren) k spotřebitelům (například domácnostem nebo průmyslovým závodům).

Trafostanice jako srdce pro člověka

Ve městě byla stará trafostanice, která sloužila jako centrum pro distribuci elektřiny do okolních oblastí. Lidé ji často přirovnávali k lidskému srdci, protože podobně jako srdce čerpá a distribuuje krev do celého těla, trafostanice čerpá a distribuuje elektřinu do domů, firem a průmyslových závodů. Jednoho dne se ve městě objevila bouře. Silný vítr a bouřlivý déšť způsobily problémy v elektrické síti a trafostanice začala mít potíže. Byla to náročná chvíle, ale pracovníci elektrospolečnosti okamžitě zareagovali. Snažili se trafostanici zachránit a obnovit její plnou funkčnost. Díky jejich rychlému a odbornému zásahu se podařilo problémy vyřešit a elektřina opět proudila do domů a podniků. Trafostanice, jakožto srdce města, se opět postavila na nohy a pokračovala ve své důležité roli distribuce elektřiny pro všechny obyvatele města.


Nabízíme služby v rozmezí 0,4kV - 22kV


Naše služby

V pravidelných intervalech, zpravidla 1x ročně provedeme prohlídku a údržbu trafostanice bez nutnosti vypnutí, při níž se kontroluje:

 • dostupné zařízení stanice, zda není znečištěné, popálené, poškozené a není-li slyšet sršení (izolátory, svodiče přepětí, přístrojové transformátory)
 • stav rozvaděče NN a jeho vnitřní osvětlení
 • stav bezpečnostních a identifikačních tabulek
 • stav povinné výbavy TS
 • stav kabelových kanálů
 • stav ochranného pásma, terénu, kontrola nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy
 • stav porostů v blízkosti stanice a podobně
 • změření výstupního napětí transformátoru
 • těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku (měrka stavu hladiny oleje), stav izolátorů, hlučnost
 • uzemnění stroje (vnější svorka)
 • změření teploty na inkriminovaných místech termokamerou

Běžná údržba:

 • údržba zámků promazáním
 • údržba zádlažby před rozvaděčem NN
 • očištění dostupného zařízení
 • vyčištění okapů a terénu kolem TS – např. sečení trávy, apod.

Pravidelná revize, prováděna v intervalech dle ČSN 341500. Revize trafostanice se provádí za vypnutého stavu.

 • měření zemního odporu uzemňovací soustavy
 • měření přechodových odporů uzemnění
 • důsledné vyčištění trafostanice od prachu
 • dotažení proudových spojů NN a VN
 • vypracování pravidelné revize, vydání revizní zprávy

Dále je součástí pravidelné revize:

 • dostupné zařízení stanice, zda není znečištěné, popálené, poškozené a není-li slyšet sršení (izolátory, svodiče přepětí, přístrojové transformátory)
 • stav rozvaděče NN a jeho vnitřní osvětlení
 • stav bezpečnostních a identifikačních tabulek
 • stav povinné výbavy TS
 • stav kabelových kanálů
 • stav ochranného pásma, terénu, kontrola nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy
 • stav porostů v blízkosti stanice a podobně
 • změření výstupního napětí transformátoru
 • těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku (měrka stavu hladiny oleje), stav izolátorů, hlučnost
 • uzemnění stroje (vnější svorka)
 • změření teploty na inkriminovaných místech termokamerou

Běžná údržba:

 • údržba zámků promazáním
 • údržba zádlažby před rozvaděčem NN
 • očištění dostupného zařízení
 • vyčištění okapů a terénu kolem TS – např. sečení trávy, apod.

Za majitele trafostanice hlídáme termíny pravidelných prohlídek a revizí.

Tuto starost přebíráme podpisem smlouvy.

O termínu pravidelné preventivní prohlídky, nebo revizi včas informujeme a domlouváme detaily, hlavně v případě vypínání.

Na požádání majitele TS neprodleně zahájíme práce na odstranění případné poruchy.

Při revizích a opravách dokážeme být velice flexibilní – např. revize, popřípadě opravu transformátoru lze provádět výhradně v časech mimo otevírací (provozní) dobu majitele tak, aby došlo k minimálnímu omezení provozu.

Typy trafostanic

 • Kiosková TS

  • pochozí x nepochozí

Kioskové trafostanice představují nejmodernější typ zařízení pro distribuci elektrické energie.

Díky prefabrikovaným kioskům z betonu nebo plechu nabízejí vynikající provozní, ekonomické, bezpečnostní, ekologické a estetické vlastnosti.

Jejich montáž je rychlá a umožňuje minimální provozní náklady a maximální ochranu před haváriemi, což je činí ideální volbou pro různé prostředí.

 

 • TS stožárová

Sloupové a příhradové trafostanice jsou levnou alternativou pro připojení mimo obydlené oblasti.

Přestože mají rychlou instalaci a nižší pořizovací náklady, mají omezené možnosti osazení technologií a vyžadují častější servis kvůli vyšším bezpečnostním rizikům.


Provozní doba

Den Od Do
Pondělí - Pátek 7:00 14:00
Sobota - Neděle zavřeno

Kontaktujte nás

Milan Hodač
revizní technik TS


milan.hodac@elpe.cz
+420 725 803 889

 

 

Kontaktní formulář

Základní informace:
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: