1. Domů
  2. Služby
  3. Projektování

Projektování

Projektujeme

  • přípojky a rozvody NN, VN včetně trafostanic
  • veřejné osvětlení
  • elektrické rozvody silnoproudé, slaboproudé pro bytvou výstavbu a průmyslovou výstavbu
  • osazení a připojení fotovoltaických panelů
  • VN trafostanice (nadzemní i kioskové)
  • HDPE trubky (optické sítě)

Kontakt

Více kontaktů zde