Dotazník - tepelná čerpadla

Tento dotazník bude sloužit jako základní informace pro výběr vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla.
Volbu odpovědi označte křížkem, případně doplňte číselnou hodnotu.

Kontaktní údaje
*
*
*
*
Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností)
kWh
kWh/rok nebo m3/rok (LTO, propanu)
m3
Topný systém
stávající uvažovaný
Podlahové topení 43/38 °C:
Radiátory 55/45 °C:
Radiátory 90/70 °C:
Bivalentní (doplňkový) tepelný zdroj
stávající uvažovaný
Elektrokotel:
Přímotopné konvektory:
Akumulační nádrž:
Kotel na propan:
Kotel na zemní plyn:
Kotel na dřevoplyn:
Průměrná teplota vody v systému při stávajícím vytápění v průběhu topné sezóny °C
Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)
Pro uložení kolektoru tepelného čerpadla mám k dispozici m2 pozemku
Tepelné čerpadlo chci použít k ohřevu vody v bazénu s těmito parametry
Bazén:
Využití bazénu:
m3
m2
°C
Vaše poznámka