Dotazník - solární systémy

Tento dotazník bude sloužit jako základní informace pro výběr vhodného typu a výkonu solárního systému.
Volbu odpovědi označte křížkem, případně doplňte číselnou hodnotu.

Kontaktní údaje
*
*
*
*
Parametry stavby
°
X = °
m
Předpokládané využití solární sestavy - zaškrtněte požadovanou možnost(i)
 
m2
kW
roků
/ °C
litrů
 
Vaše poznámka